Bundgarnspæle ved Langeland

  Øboer 2004

   

  Titel

   

  Forfatter

   

  Stikord vedr. indhold

   

  Årets gang på Gundersgården 1904-05

   

  Else Wolsgård

   

  Anna Christensen, f. i 1880 i Thorøhuse ved Assens.

  Blev som nyforlovet ansat på Gundersgården i Lejbølle på Langeland, hvor man igennem brevene til hendes Christian i Jylland følger den daglige arbejdsgang samt forholdene på gården i det år hvor hun var der inden sit giftermål.

   

  En driftig møller på Langeland

   

  Carsten Weeke

   

  Efter at forfatteren arvede et skab indeholdende breve efter sin farmor, der var født i Grønnegade 5, sammenfattes en familiehistorie på grundlag af møller Hans Christian Rafn´s (1771-1834) brevveksling med sin far Niels Rafn (1735-1812) og en dagbog ført fra 1805-1821.

  Efter sit giftermål køber og flytter H.C. Rafn til Snøde Mølle i 1880, som han ejer i 19 år.

  Der nævnes i historien kendte navne som Constance Henriette Fabritius de Tengnagel fra Vejlegaard, der i 1796 blev gift med major Carl Frederik Steensen de Leth til Egeløkke.

  I 1819 sælger H.C. Rafn Snøde Mølle og køber Tryggelevgaard.

  Hans kone Sille dør i 1827, hvorefter han gifter sig med sin husholderske Karen Madsdatter i 1829.

  Han dør som blind i 1834.

   

   

  Et arbejdsliv

   

  Karl Hansen

  v/ Claus Schou

   

  Artiklen handler om Karl Hansens skolegang, arbejdsliv ved landbruget, som fisker, som sømand og i land igen og slutter efter besættelsen.

  Karl Hansen blev f. 28.5.1909.

   

  Byggeskik på Langeland

   

  Helle Ravn

   

  I 2002 var temaet for Langelands Museums sommerudstilling "bondegård og landbohave" og i den forbindelse blev der udført en undersøgelse af den langelandske bygningsudvikling, hvilket i denne artikel bl.a. belyses ud fra seks gårdes historie. (1800-1900-tallet)

   

  Historien om Anna

   

  Erik Nørgaard

   

  Fortæller om pigen "Anna" født i Rudkøbing i 1884, hendes vej videre med anbringelse på et børnehjem på Falster, ophold på husholdningsskole, ansættelse som tjenestepige i København, hvor hun som prostitueret bliver indlagt med kønssygdom på Vestre Hospital, derefter bliver hun idømt fængsel og senere tvangsarbejde, hvor hun som 21-årig drømmer om et nyt liv i Amerika.

  Også på Langeland florerede utugten, så her får vi lidt indsigt i disse pigers problematiske tilværelse.

   

  Fra skoledreng til organisator og skribent

   

  Trille Raagaard

   

  Fagbevægelse starter i Danmark sidst i 1800-tallet – først i 19oo-tallet.

  1 1907 stiftedes den første landarbejderforening på Langeland, det skete i Tryggelev, hvor den første formand hed Jens Baltzer (født d. 14.april 1884 i Fodslette) hvis liv vi følger til hans død 11. januar 1971.

   

  P. Munch og Langeland

   

  Walther Dalland

   

  Peter Munch blev født 25. juli 1870 på Mors.

  Han var opstillet til folketinget for Det radikale Venstre på Langeland fra 1906 til 1945. (Indenrigsminister 1909, Forsvarsminister 1913-1920 og Udenrigsminister 1929-1940)

  Vi ser nærmere på hans forhold til vælgerne på Langeland 1905 og 1906.

   

  Fra Kongens by Fredericia til det radikale Langeland

   

  Oluf Unnerup

   

  Oluf Unnerups barndom, læretid og deltagelse i illegalt arbejde.

  Blev i 1943 arresteret af Gestapo og efterfølgende ført til tysk koncentrationslejr.

  Vendte i 1947 tilbage til Langeland med sin kone Karen.

   

  Tolder på Strynø

   

  Karl Rubæk

   

  Biografi i anledning af 100 året for oprettelse af toldkontrol på Strynø.

  Fortællerens farfar Hans Rubæk Hansen (1872-1955) og hans kone Catrine (gift i 1898) levede et beskedent og stilfærdigt liv på Strynø, hvor HRH fik job som toldfunktionær i 1898.

  Catrine dør i 1960, 83 år gammel, parret fik i alt 8 børn.

  Dels fortalte han meget om sit liv til sine efterkommere og dels efterlod han en del skriftligt materiale og en masse dokumenter og breve, der gør denne biografi mulig.

  Hans Rubæk Hansens far Claus Rubæk Hansen har lavet treskibsmodeller, den ene "Strynø" hænger i Strynø Kirke.

   

  Sidst opdateret af Heidi Bay Hauptmann
  29. november 2016