Bundgarnspæle ved Langeland

  Øboer 2016

   

  Titel

   

   

  Forfatter

   

   

  Stikord vedr. indhold

  Skolen på Kohavebakken

   

   

  Knud Erik Hansen og

  Roar Hansen

   

   

  I november 1908 kunne mejeribestyrer Kr. Kristensen Tange byde det første hold elever velkommen på skolen, som han lod opføre på Kohavebakken.

  Skolen fungerede med undervisning i almene fag. Efter 13 år måtte skolen lukke, men genopstod i 1945 som landbrugs- og husholdningsskole, dog afbrudt af besættelsesmagten, som indlogerede soldater og flygtninge i bygningen fra april til september 1945.

  Undervisningen af unge landmænd stoppede i 1963 og husholdning i 1974.

  Nye tider nåede Kohavebakken og en efterskole blev oprettet for unge, der kunne gennemføre 9. og 10. klassetrin her.

   

   

  Husker du vor skoletid…?

   

   

  Skjold Christensen

   

   

  I 1814 blev den første egentlige folkeskolelov indført.

  Instruksen for lærerne i almueskolen på landet var detaljeret, også hvad angår afstraffelse af børn. En forfærdelig hændelse i skolestuen på Strynø i 1909 trak lange spor.

   

  Savværker på Langeland

   

   

  Poul Thostrup

   

   

  Træ er et vigtigt materiale til møbler, bygningsmateriale og mange andre ting.

  Der er sket en stor udvikling med forarbejdelsen af træ fra man startede med håndkraft til man lod maskiner overtage det hårde arbejde.

  Vi følger denne udvikling på Illebølle Savværk fra starten i 1903 og til konkursbegæringen i 2001.

  Der sluttes med en kort beskrivelse af de øvrige savværker, der har eksisteret på Langeland.

   

   

  En jødisk familie i Rudkøbing

   

   

  Else Wolsgård

   

   

  I en henvendelse fra Det Jødiske Museum i København bad man Rudkøbing Byhistoriske Arkiv om at skrive historien om en jødisk familie i Rudkøbing. Det viste sig at være ret interessant at læse den generelle danske historie om jøderne og at følge familien Salomon.

   

   

  Aviser på Langeland

   

   

  Mogens Christensen

   

   

  Der har på Langeland eksisteret en række lokale aviser, der blev trykt på øen.

  Mogens Christensens baggrund for at følge avisens fremstilling til udgivelsen er dels hans fars ansættelse som typograf og faktor samt at han selv har tilbragt mange timer på Langelands Avis.

   

   

  Snøde Gæstgivergård og kro

   

   

  Lilli Holm

   

   

  Den 27. juli 1868 blev der tinglyst skøde på Snødevej 49 til bagermester Anthon Andersen. Bagerparret startede med at beværte kunderne i et lokale ved bageriet. Da man søgte og fik bevilling til at anlægge og drive krohold, blev kroen bygget ved foden af Snøde Kirke og forblev i familiens eje til 1906. Peder Jensen blev da den nye kromand efterfulgt af bl.a. Just Andersen, Victor Bøje Nielsen, Holger Andersen og til sidst Anna og Alfred Hansen.

  Alfred Hansen omkom på tragisk vis, da kroen brændte i 1974. Brandtomten blev ryddet og kroen blev aldrig genopført.

   

   

  En landmands genvordigheder

   

   

  Hans Erik Vinggaard

   

   

  Forfatterens forældre drev Holmegård først som forpagtere og fra 1938 som ejere.

  Vi følger de mange udfordringer som det gav i årenes løb indtil hans far i 1945 afhændede gården til Proprietær Nielsen, Søgård.

   

   

  Fra Jylland – soldat 1989/52

   

   

  Niels Chr. Nørgaard

   

   

  Skribenten valgte selv at søge til Langeland for at aftjene sidste del af sin værnepligt og blev således indkvarteret på Broløkke, ikke så langt fra den ny radarstation, som han skulle være med til at tage i brug. Det foregik under ret frie forhold, så fritiden gik med at tjene lommepenge på nærliggende gårde.

  En forelskelse i en pige i Bagenkop førte til et giftermål, der varede i 56 år.

   

   

   

  Erindringer om barndom i Rudkøbing

   

   

  Poul Swanholm Rasmussen

   

   

  Fortælleren blev født i Rudkøbing i 1936 som søn af Niels Rasmussen på Sydfynske.

  I mange af afsnittene forekommer navne og beskrivelse af personer, som vil virke bekendt for en hel del læsere.

   

   

  Kristian og Mathilde

   

   

  Boye Pihl Andersen

   

   

  I Klavsebølle voksede to unge mænd op. Det var Kristian og Rasmus Kristiansen.

  Kristian var ikke gift, men fik en ung pige, Mathilde på 17 år, til at passe husholdningen.

  Kristian døde i 1961 (91 år) og året efter døde Mathilde (80 år) efter at have været ’midlertidig’ ansat som husbestyrerinde i 62 år.

   

   

  Gruelund, en slægtsgård i forandring

   

   

  Tessa Clausen

   

   

  Gruelund som hørte under Tranekær Gods blev udflyttet omkring 1798-1805 til stedet, hvor det ligger nu, og blev i samme families eje omkring 200 år.

  Jorden er udstykket til sommerhusgrunde og gården er nu indrettet til ferielejlighed.

   

   

  Sidst opdateret af Heidi Bay Hauptmann
  29. november 2016