Bundgarnspæle ved Langeland

  Øboer 2018


  Titel

  Forfatter

  Stikord vedr. indhold

   

  En farverig person

  Kirsten Nistrup Vilhelmsen

  Malermester Hans Holm Hansen blev født i 1872 som ældste søn af skipper Rasmus Hansen og hustru Cathrine Elisabeth Holm. Familien voksede på 17 år til elleve børn.

  Han gik i lære og blev uddannet som dekorationsmaler, hvilket endte med at han overtog Søren Bendixens malerforretning i Østergade 8. I 1899 åbnede han således en malerforretning i Sidsel Bagers gade 2, hvor han fik rigtig mange kunder fra den bedste borgerstand.

  I 1903 købte han Ørstedsgade 7 og i 1909 blev han gift med Margrete Brandrup.

  I 1942 solgte Holm Hansen til Aksel Larsen.

  Hans kone døde i 1960 og han selv døde i 1967 – 95 år gammel.

  Kontrolassistent Sofus Larsen

  Midtlangelands Herregårdsmejeri

  Birthe Hansen

  Som datter af kontrolassistent Sofus Larsen videregiver Birthe Hansen nogle oplevelser som hendes far har fortalt hende fra sin tid fra 1921 til 1940 på Langeland. Selv var hun jævnligt med på besøg på Møllegård og Bøgebjerg.

  To Rudkøbing-arkitekter omkring 1914

  Peter Dragsbo

  Lige siden 1700-tallet havde grevskabet Langeland, dvs. Tranekær, hentet akademiske arkitekter udefra til forskellige

  opgaver.

  I årene omkring 1910-14 havde Rudkøbing to arkitekter Christian P. Bowman og Ludvig Andersen.

   

  Kamillas barndomserindringer fra Sydlangeland

  Carsten Hjelholt

  Da Kamilla Sørensen – født i 1903 - var 6 år døde hendes mor fra 7 børn. Faderen havde også mistet sin første kone, med hvem han havde 4 børn, han begyndte at drikke og kom på fattiggården, de 3 yngste piger blev fjernet fra hjemmet og kom i pleje. Da Kamilla fyldte 7 år, døde hendes far efter et fattigt og slidsomt liv. Kamillas eget liv blev heller ingen dans på roser.

  Da der var søfolk på Strynø

  Skjold Christensen

  Strynøs geografiske beliggenhed har fra tidlig tid givet øens befolkning mulighed for beskæftigelse på havet.

  Således gik det også for Christen A. Christensen – født i 1867 – da han efter konfirmationen blev sømand.

  Han førte en omfattende dagbog, mens han var påmønstret "Hydra".

  Lærer i Snøde 1937-1951

  Vagn Elmelund

  I Snøde har der været skole tilbage til 1700-tallet.

  Forfatteren beskriver ifølge faderens (Hans Marius Elmelund) optegnelser hvordan livet som ung 2. lærer i Snøde var fra 1937-1951.

  Sandhagen blev bygget på torskehoveder

  Knud Pedersen

  I 1953 fik Langelands Museum en henvendelse fra vognmand Albert Jensen, som mente han måske "havde fundet noget" nord for Bagenkop ved Ågabet. Denne henvendelse resulterede i en meget omfattende udgravning, som viste sig at være et fiskerleje, Sandhagen (1550-1615).

  Langelands Andels Slagteri

  Peder Dons Laursen

  Langelands Andels Svineslagteri var i et halvt århundrede (1932-1983) en stor og væsentlig virksomhed på Langeland med stor betydning for såvel den langelandske beskæftigelse som for de langelandske landmænd.

  Sidst opdateret af Heidi Bay Hauptmann
  20. november 2018