Bundgarnspæle ved Langeland

  Intet nyt under solen

   

  Intet nyt under solen

  er ord, der udmærket karakteriserer det indtryk, man får ved at læse i Langelands Avis i februar 1933. Også dengang var der krise, ligesom kommunekassen var tæt på tom. Først er der lige en notits om den grasserende influenzaepidemi. Det oplyses i den anledning, at ordet influenza oprindelig var navnet på en italiensk by, hvor der i 1225 udbrød en særlig ondartet variant af den smitsomme sygdom. (Oplysningen har ikke kunnet bekræftes fra autoritative kilder)
  Men nu til det politiske: Det var valgår, og kampen om magten i Rudkøbing stod mellem Borgerlisten og Socialdemokraterne.

  På et opstillingsmøde for borgerlisten var især konsulent P. Johs. Nielsen på mærkerne. Byen er efter hans mening økonomisk på spanden, for nu at sige det ligeud. Konsulenten harcelerer derfor over, at det siddende, socialdemokratisk dominerede byråd har igangsat byggeriet af en række ”arbejderboliger” til den eksorbitante pris af 11-12.000 kr. (i alt altså). ”Et byggeri, der ikke løser arbejdsløsheden. Et byggeri, som vore håndværkere hævder ikke levner dem nogen fortjeneste.

  Et byggeri, der kun kan skabe bolig for de bedst lønnede borgere i byen, og som årligt vil give byen tab. Endvidere ser vi nu efterbevillinger, der nærmer sig hele budgettets størrelse. Fra staten har vi fået 20.000 i krisehjælp og 18.000 kr. i vinterhjælp. Det kommende år vil stille store krav til Byrådet. Omlægning af de sociale love (Steinckes socialreform) vil stille store krav og kræver folk, der er inde i social forsorg, og som har kendskab til de dårligt stillede i samfundet.

  Vort program vil være: Økonomi i byens administration! Omlægning af understøttelse til arbejde i så stor udstrækning som muligt. Humanitet over for de gamle og syge. Retfærdighed over for de arbejdsløse. Ligelig hensyntagen til hele byens befolkning.” Konsulenten, der var medlem af Byrådet og formand for gruppen, blev genvalgt. Ved samme valg var tandlæge Chr. Kiilsgaaard, Byarkivets stifter, opstillet – også på Borgerlisten – og blev valgt. Af de 41 opstillede fordelt på fire lister var der ingen kvinder.

  Referatet fra et ekstraordinært byrådsmøde forud for valget viser, at man også dengang lagde stor vægt på ikke at afholde unødvendige udgifter. Således bevilgedes Rudkøbing Boldklub et tilskud på 25 kr. én gang for alle, idet sparekassedirektør Lund dog følte sig foranlediget til at advare mod for mange af den slags tilskud. Samtidig meddelte borgmesteren, Marinus Larsen (S), at uddelingen af oksekød til arbejdsløse i henhold til kriseloven ville andrage 1356 kr., der ville blive afholdt af statstilskudet.

  Det var netop i de dage, aviserne beskæftigede sig meget med forholdene i vort sydlige naboland. Især med måden, hvorpå man beskyttede sig mod den kommunistiske fare, der just havde vist sit sande ansigt ved Rigsdagsbranden (der, som vi ved i dag, var påsat af det nazistiske propagandaministerium for at sikre sejren ved valget i marts - det lykkedes jo desværre). Langelands Avis refererer fra et møde i Flensborg, hvordan den nazistiske landdagsmand pastor Peberkorn fra Fjolde (sic!) kritiserer dansk presse for ikke at sympatisere nok med hans parti.
  Langelands Avis var heldigvis ikke enig med hr. Peberkorn!


  December 2009

  Else Wolsgård 

  Sidst opdateret af Heidi Bay Hauptmann
  05. september 2017