Bundgarnspæle ved Langeland

  Nyhedsbrev

  fra Rudkøbing Byhistoriske Arkiv

  nr.4, 2018

  Leder

  Med dette årets sidste nyhedsbrev sender jeg en stor tak til alle dem, der tænker på arkivet og donerer arkivalier eller effekter til os. De gør det, fordi de stoler på, at vi passer godt på deres minder, så deres efterkommere og andre interesserede kan få glæde af de informationer, der gemmer sig i optegnelser og fotos.

  Rudkøbing Byhistoriske Arkiv ekspanderer stadig, og vi har ingen planer om at neddrosle aktiviteterne. Vi lever til fulde op til kommunens mantra om "borgeren i centrum", idet vi yder en udstrakt service til alle, der henvender sig personligt, pr. telefon eller mail. Borgernes interesse for såvel den individuelle som den kollektive fortid er stigende, og kulturforskere anser det for sandsynligt, at trenden bliver forstærket i årene fremover.

  Nyt fra Havnegade

  Lørdag den 10. november var det "Arkivernes dag", og vi åbnede i den anledning en udstilling om mejerierne på Langeland og Strynø. Det er Kirsten Nistrup Vilhelmsen, der har samlet facts, beretninger og fotos om de 18 mejerier. På trods af vejret kom der 70 besøgende, så der var fuldt hus til begge foredrag.

  Fra fhv. gårdejer Egon Knudsen har arkivet modtaget en donation på 3100 kr. Pengene stammer fra et opløst legat, "Gaardejer Hans Rasmussen Toftmann og Hustrus Legat for værdige Trængende i Simmerbølle Sogn og Tyender I Rifbjerg"

  Det blev oprettet i 1906, og af renterne skulle uddeles portioner på mellem 10 og 40 kr. Da renterne efterhånden som bekendt er nærmest ikke eksisterende og portionerne efter nutidens forhold meget små, besluttede legatbestyrelsen at søge legatet opløst og det indestående beløb doneret til Byarkivet. Det er vi naturligvis meget glade for!

  I september deltog arkivets medarbejdere i det halvårlige fællesmøde for kommunens arkiver. Det blev afholdt på Strynø.

  9. oktober aflagde borgmester Tonni Hansen og kommunaldirektør Benny Balsgaard besøg på arkivet, hvor de blev orienteret om såvel det daglige arbejde som fremtidige udfordringer.

  De to små klublejligheder på anden sal i den sydlige ende af den gamle stationsbygning har arkivet nu fået lov til at disponere over. Det er vi meget tilfredse

  med, idet nogle store afleveringer ikke har kunnet journaliseres, fordi vi ikke har haft hylder at anbringe dem på. Det får vi heldigvis nu.

  18. oktober blev årets udgave af "Øboer" lanceret på Byarkivet.

  1. november holdt Kulturelt samråd sit møde i arkivets mødelokale. Bagefter fik de medlemmer af samrådet, der havde lyst, en rundvisning på alle tre etager i huset.

  "Tirsdagsklubben" er blevet genoplivet, og der er holdt tre foredragsarrangementer i dette efterår. Hvis man kunne tænke sig at komme med i klubben, kan man ringe til Lissi Larsen på 29655139 og høre, om der er plads.

  Inge Leth har skænket arkivet et hængeskab, der stammer fra den gamle arrest. Hver arrestant havde sådan et til personlige ejendele. Hendes far, skatteinspektør Erik Olsen (1921-1976) købte det på auktion, da arresten blev nedlagt i 1961.

  Tobaksspinder, daglejer og danselærer med mere – en alsidig personlighed

  Kort efter arkivets start i 1944 begyndte Chr. Kiilsgaard at indsamle personhistorier.

  Han fik fortrykt nogle ark i hans foretrukne størrelse – folio – hvor man skulle skrive svar på spørgsmål om navn, forældres navne, ægtefælles data, eventuelle børn samt uddannelse, arbejds- og foreningsliv mv. De fleste af disse indsamlede levnedsløb stammer fra medlemmer af "det bedre (mandlige) borgerskab", men for nylig stødte jeg på en levnedsbeskrivelse skrevet af en mand, der bestemt ikke var født med en sølvske i munden.

  Hans Christian Marius Hansen blev født i 1876 i Bagenkop som søn af en ugift mor. Han gik i skole i Rudkøbing, fordi hans mor var blevet gift med en skomager i byen. Dette ses i kirkebogen, idet han blev konfirmeret i 1890 i Rudkøbing. Christians kundskaber blev da takseret til tg, hans opførsel til mg.

  Efter endt skolegang kom han i lære som tobaksspinder hos den kendte tobaksfabrikant Iversen, og han gik på Teknisk Skole. Efter endt uddannelse arbejdede han som tobaksspinder i Odense. Tobaksspinderne forarbejdede den rå, tørrede tobak. Iversens (1859-1923) virksomhed lå i Sidsel Bagersgade 13, hvor man i sin tid fandt en bageovn af munkesten i baghuset. Her arbejdede 2-4 voksne og 6-8 børn. De kunne tjene 5 skilling for 6 timers arbejde. Ikke meget, men et kærkomment tilskud til økonomien i et fattigt hjem. Chr. Hansen kan meget vel være begyndt som børnearbejder på fabrikken.
  1 skilling var lig 2 øre, der svarer til 2 kr. i dag.  

   

  1896 blev et skelsættende år: For det første skiftede Christian job og blev savværksarbejder (formentlig bedre lønnet), for det andet blev han gift med Mathilde Cecilie Petersen født 1876 i Tryggelev. Syv uger efter brylluppet fik de nygifte deres første søn af i alt fem. Tre døtre fik de også. Samme år begyndte Christian at bijobbe som danselærer. Da han til at begynde med ikke havde en egentlig danseskole, har han formentlig tilbudt sig som lærer i forsamlingshusene rundt omkring. Senere blev det til "Chr. Hansens Danseskole". Der findes et foto fra et afdansningsbal i 1915. 35 håbefulde unge mennesker er linet op i "Logen i Strandgade 7" Huset var ejet af logen "Ørsteds Minde", og der var en afholdsrestauration i stueetagen. Han blev ved med at praktisere som danselærer helt til 1935.

  Ægteparret Hansen mistede i 1908 en syvårig søn, der døde af meningitis. I 1924 døde en 14 årig datter af gigtfeber. Et par af de øvrige otte børn døde også temmelig unge. Det var jo en anden tid før penicillinens opdagelse, så selv mindre infektioner kunne blive fatale.

  I 1915 havde familien overtaget Mathildes forældres hus, Sommerlyst 18, et lille sammenbygget hus fra 1877. De boede der til deres død – Christian døde i 1952, Mathilde i 1955.

  Christian var meget aktiv i foreningslivet. Han var blandt stifterne af Arbejdsmændenes Fagforening i Rudkøbing i 1914, hvor han var bestyrelsesmedlem i en del år. Arbejder- og Håndværkerforeningens bestyrelse var han også medlem af. En overgang var han formand for sangforeningen "Lyren", hvor han blev æresmedlem.

  Naturligvis- kan man vist godt sige - var Christian Hansen også medlem af Socialdemokratisk Forening. Bestyrelsen for Rudkøbing Hjorteskydningsforening (som det p.t. ikke er lykkedes at finde flere oplysninger om) var også blandt hans interesser. Formand for Aldersrentenyderforeningen var han i flere år. Han var tillige medlem af Rudkøbing Afholdsforening og logen Ørsteds Minde. Endelig rejste han "her på Øen i 23 Aar med Skydetelt og Kraftprøve", som han selv skriver. Man kan forestille sig, at han har stillet sit telt op ved dyrskuer, børnehjælpsdage o.l. "Kraftprøven" var måske den kendte udgave med en mukkert, der skal slås ned på en slags pløk. Hvis slaget er hårdt nok, er der en klokke, der ringer, og den pågældende "kraftkarl" har kvalificeret sig som dagens helt.

  Børnene kom godt i vej, dvs. drengene fik en faglig uddannelse og pigerne blev gift med mænd med gode jobs. En af sønnerne blev kustode ved Nationalmuseet.

  Nekrologen i Langelands Avis slutter således: "En særpræget skikkelse, en levende personlighed og en udmærket fortæller om by og ø i gamle dage er gået bort".

  Det tror man gerne.

   

  Rudkøbing december 2018

  Else Wolsgård

  Kilder:
  Hans Christian Marius Hansens personlæg på Byarkivet,
  Fotos på Byarkivet,
  Rudkøbing kirkebog
  Langelands Avis
  Register over dødsattester.
  Chr. Kiilsgaard: "Rudkøbing, topografi og Bystyre III"
  www.oldmoney.dk

  Sidst opdateret af Heidi Bay Hauptmann
  15. januar 2019

  Øboer 2018

  Øboer forside 2018 

  ”Øboer 2018” kan købes i løssalg følgende steder: Lokalarkiverne på Langeland og Strynø, DagliBrugsen Hou, Snøde, Tullebølle og Bagenkop, Superbrugsen Rudkøbing, Spar Humble, Bog & Idé Rudkøbing, Langelands Museum og dets afdelinger og Arnold Busck i Svendborg.

  Prisen for årbogen er 130 kr.