Bundgarnspæle ved Langeland

  Nyhedsbrev fra

  Rudkøbing Byhistoriske Arkiv

  nr. 2, 2018

  Mindeord  

  Gert Larsen er død, 94 år gammel. Han var søn af den sidste driftsbestyrer på Langelandsbanen, Charles Larsen. Gert Larsens arbejdsliv blev også dedikeret til jernbanedrift, og han endte som driftsområdechef ved DSB på Fyn.

  Gert Larsen

  Som pensionist boede han i Humlebæk, men trods afstanden lagde han gerne vejen forbi Langeland og sit barndomshjem, hvor Byarkivet nu har lokaler. 

  Det er hans fortjeneste, at de gamle lysekroner i ventesalen kom tilbage til Havnegade. Han købte den på auktion ved banens nedlæggelse og havde dem i mange år hængende i sit hjem. Ved flytning til et mindre højloftet domicil blev de deponeret på Jernbanemuseet i Odense med den klausul, at de skulle op at hænge i ventesalen igen, når det bliv muligt. Det gjorde det i 2014 i forbindelse med arkivets 70 års jubilæum, hvor Gert Larsen naturligvis deltog.

  Det pinte ham dog, at glasamplerne var slået i stykker i tidens løb. Både han og jeg så på gamle glasampler i en butik på Gothersgade i København, og enden blev, at han købte ti ampler, som han kom rejsende med i sin lille rullekuffert. Det er vi på arkivet meget glade for, idet det i den grad har pyntet på lysekronerne.

  Gert Larsen var meget udadvendt og delte gerne sine erindringer om Langelandsbanen med os andre. Han havde en fabelagtig hukommelse for selv små detaljer.

  Som svar på en fødselsdagshilsen fra arkivet i april i år tilkendegav han, at han håbede snart igen at komme en tur til Langeland. Sådan gik det ikke, men Gert Larsen vil blive husket.

  Nyt fra Havnegade  

  I nyhedsbrev nr. 1, 2018 skrev jeg, at vi ikke længere kan få Fyns Amts Avis på filmruller. Nu er problemet løst, idet arkivet som abonnent på avisen har adgang til

  den i elektronisk udgave tilbage fra 1. januar. Vi kan derfor heldigvis stadig være vores besøgende behjælpelige med at finde artikler og fx nekrologer.

  Arkivet har fået et par større indleveringer fra bl.a. Langelandsgarden.

  Fra arkivet i Svendborg har vi fået to kasser med materiale fra arkitekt Mindedals tegnestue. Der er fx. originaltegninger til Strynø skole og skolen på Kastanievej.

  Duer i flødesovs til de indsatte – arrestforvarer Frederiksen og –især - hans kone  

  Fængselsbetjent Frederik Carl Frederiksen (1892 – 1968), ansat ved straffeanstalten (datidens navn for et fængsel) i Nyborg blev pr. 1. januar 1924 udnævnt til arrestforvarer og rådhusbetjent ved Ting- og Arresthuset i Rudkøbing. Han blev også beskikket som stævningsmand. Lønnen var foruden fri bolig 2350 kr. årlig. Seks år før var han blevet gift med Agnes. Den fyrstelige løn skulle i øvrigt også dække hendes arbejde med at gøre rent i ting-, arrest- og rådhuset, vaske, stryge og lappe arrestanternes tøj og sengetøj samt lave mad til dem. Boligen var i selve arresthuset. En arrest er jo ikke et fængsel, men en detention, hvor man sidder indespærret, mens ens sag bliver behandlet i retten. Bliver man idømt frihedsstraf, bliver man overført til et egentligt fængsel. Dog kunne korte straffe på op til ca. 30 dages hæfte for fx betleri afsones i den lokale arrest.

  Fruens arbejdsdag var på 14-16 timer – også weekends og helligdage. Adspurgt i et fødselsdagsinterview i avisen om, hvorvidt hun aldrig var nervøs for at gå ind til fangerne var svaret: "Nej aldrig!" Hver jul kom der mange hilsner fra tidligere indsatte, hvor de udtrykte deres taknemmelighed over den gode behandling, de havde fået i arresten. I folkemunde gik stedet under navnet "Hotel Frederiksen". Kun én gang brød en arrestant ud, men han blev fanget igen samme dag.

  Kostpengene til de indsatte udgjorde i 1924 98 øre om dagen pr. person inklusiv vask. Da fru Agnes altid serverede det samme for sine "pensionærer", som familien selv fik til middag, kunne beløbet ikke slå til. Heldigvis havde Frederiksens en kolonihave, hvor de dyrkede grøntsager og frugt, som blev brugt i den store husholdning. Der sad normalt 7-8 i arresten, men der var plads til 11 – 8 eneceller og en tremandscelle. Lige efter Besættelsen var tallet en overgang oppe på 38 arresterede. En af de mere specielle opgaver, fru Frederiksen blev pålagt, var i forbindelse med de mange civile, tyske flygtninge, der kom til Langeland den 3-5. maj 1945. De blev indkvarteret på højskolen og skulle have konfiskeret deres penge – tyske Reichsmark. Fru Agnes blev da af politiet bedt om at undersøge kvinderne, og hun fandt også flere større beløb, som de havde gemt "det hemmelige sted".

  Familien Frederiksen holdt aldrig ferie, og skulle de have en enkelt fridag, måtte de selv betale en kogekone for at sørge for maden. Arrestforvarerens hobby var i øvrigt raceduer, og når de havde formeret sig for kraftigt, måtte der tyndes ud i bestanden.

  Gæsterne på "pensionatet" satte stor pris på at få serveret stegte duer i flødesovs som søndagsmiddag.

  Juleaften stod menuen på risengrød, flæskesteg og æblekage. Så det skete, at en og anden begik en lille ulovlighed hen under jul for at få en juleaften på "Hotel Frederiksen".

  "Vi prædikede aldrig for de indsatte, men bad de om et godt råd, fik de det altid" fortælle fru Frederiksen til avisen. "En gang om ugen kom provst Telle og talte med de indsatte".

  At fruen og hr. Frederiksen havde overskud, ses også af, at de tog sig kærligt af to af de russiske soldater, der var kommet hertil om bord på flydedokken, der strandede ved Påø den 4. maj 1945. Et varmt takkebrev vidner om soldaternes taknemmelighed.

  Agnes Frederiksen brugte ikke al sin energi på arbejdet og sin søn. Efter Besættelsen tog hun initiativ til at oprette Rudkøbing lottekorps, som hun ledede i mange år. Også Rudkøbing Husmoderforening var hun ophavskvinde til, og hun var medstifter af Stuekulturforeningen, hvor hun sluttede som æresmedlem. Da arrestforvareren gik på pension i 1958, købte ægteparret et hus på Rue 19. Tre år senere blev arresten nedlagt og ombygget.

  Fru Frederiksen var enke i 25 år. Hun døde på Rudkøbing Plejehjem som 95 årig i 1993.

  Kilder:

  Personlæg arrestforvarer F. C. Frederiksen i Byarkivet,

  Udklip fra Fyns Amtsavis,

  Victor Jensen "Luftværnets virke og afvikling på Langeland 5-5-1945 til 15-3-1946" – håndskreven beretning på Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

   

  Rudkøbing juni 2018

  Else Wolsgård

  Sidst opdateret af Heidi Bay Hauptmann
  26. juni 2018

  Øboer 2017

  Øboer 2017 

  ”Øboer 2017” kan købes i løssalg fra den 19. oktober følgende steder: Lokalarkiverne, Byarkivet og på Langelands Museum og dets afdelinger. Desuden hos boghandlerne i Rudkøbing og Humble, Arnold Busck i Svendborg. Hos Spar i Snøde samt brugserne i Hou, Tullebølle, Bagenkop og Rudkøbing. I Fiskeriets hus i Bagenkop samt på Øhavets Smakke- og Naturcenter på Strynø.

  Prisen for årbogen er 130 kr.